Hoofdstraat 135
2171 BA Sassenheim
0252-232219

Per 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in heel Europa in werking.
Privacy is een fundamenteel recht dat op dit moment wordt gewaarborgd door de Wet bescherming persoonsgegeven. Deze wet is vervangen door een nieuwe Europese verordening, de AVG, die vanaf 25 mei 2018 gehandhaafd zal gaan worden.
Uw privacy is belangrijk voor ons en daarom willen we u graag informeren over onze herziene privacyverklaring.
Hieronder leggen wij u uit waarom wij uw gegevens gebruiken en hoe wij uw gegevens beschermen.

Waarom hebben we uw gegevens nodig?
Van alle patiënten die bij ons in de praktijk komen maken wij een patiëntenkaart aan, aangezien wij volgens de Diergeneesmiddelenwet verplicht zijn om te registreren welke medicatie voor welke patiënt ingezet wordt.
Deze patiëntenkaarten zijn gekoppeld aan u, de eigenaar van een huisdier, en uw gegevens gebruiken wij om met u te communiceren (post, telefoon of e-mail); voor de belastingdienst en de Kamer van Koophandel zijn wij verplicht om de factuurhistorie gedurende 7 jaar te bewaren.

Welke gegevens slaan wij op?
Wij vragen van u: naam, adres, postcode en woonplaats (NAW), telefoonnummer(s) en e-mailadres.
Van uw huisdier vragen wij ook nog een groot aantal gegevens (naam, diersoort, ras, geslacht, leeftijd, gewicht, kleur, vachttype, enz), maar deze gegevens vallen niet onder de AVG.

Bent u verplicht de gegevens te geven?
Wanneer u niet bereid bent uw gegevens aan ons te geven, kunnen wij u niet helpen.
Met het afgeven van de bovenstaande gegevens geeft u uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens te verwerken en te bewaren.

Waar slaan wij uw gegevens op?
Als PMS (praktijk management systeem) werken wij samen met Idexx Animana met wie wij een verwerkersovereenkomst hebben gesloten.

Delen we uw gegevens met andere partijen?
Wanneer u tijdens een avond of weekenddienst via een van de andere dierenartsenpraktijken uit de Dienstenkring Bollenstreek (DAP Lisse, DK Katwijk, DK de Bollenstreek, KVG Oegstgeest Noord, DK Noordwijk) bij ons geholpen bent, zullen wij de behandelgegevens van uw huisdier (incl. uw NAW-gegevens) doorsturen naar de verwijzende collega.
Wanneer wij laboratoriumonderzoeken aanvragen, worden uw NAW gegevens meegestuurd. Indien u daar bezwaar tegen hebt kunnen wij geen laboratoriumdiagnostiek van uw huisdier aanvragen
Wanneer wij uw huisdier of gegevens van uw huisdier doorsturen naar een specialist, zullen wij de diergegevens, met uw NAW gegevens naar hen doorsturen. Indien u daar bezwaar tegen hebt, kunnen wij u niet doorverwijzen.
Bij het chippen van uw huisdieren maken wij gebruik van de NDG (Nederlandse Databank Gezelschapsdieren) om de transponder te registreren. Hierbij worden uw NAW en telefoongegevens opgeslagen om uw huisdier bij vermissing terug te kunnen vinden.
Alle hierboven genoemde partijen verklaren volgens de nieuwe AVG richtlijnen te werken, en hebben dat middels een verwerkingsovereenkomst aan ons laten weten, zij zorgen er ook voor dat uw gegevens goed beveiligd zijn.

Uw gegevens zijn van u!
U heeft recht op inzage in uw gegevens. Ook heeft u de mogelijkheid om uw gegevens te laten verwijderen (als u geen financiële verplichtingen meer bij ons heeft) of door te sturen naar een andere partij.
Het is niet meer mogelijk om telefonisch aan te geven dat u gegevens gemaild wenst te hebben, wij moeten door deze nieuwe richtlijnen eerst uw identiteit controleren.

Als u vragen hebt over uw persoonlijke gegevens of instructies nodig hebt over het inzien of verwijderen van uw opgeslagen gegevens, neem dan contact op via info@dierenkliniekteylingen.nl

Copyright © 2022-2023 Dierenkliniek Teylingen - Voor open en eerlijk advies
Deze website is gemaakt door Youniek Link
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram